Geld van Innovatiefonds NH voor elektronenmicroscopie van levende cellen

Vitrotem B.V., een startup gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare lening van €300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Met deze financiering ontwikkelt het bedrijf een technologie om met behulp van grafeen biologisch materiaal geschikt te maken.

Vitrotem B.V., een startup gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare lening van €300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Met deze financiering ontwikkelt het bedrijf een technologie om met behulp van grafeen biologisch materiaal geschikt te maken voor onderzoek in elektronenmicroscopen. Door het toepassen van grafeen wordt het mogelijk om biologische moleculen en zelfs hele levende cellen in water, de natuurlijke biologische omgeving, in een elektronenmicroscoop te bestuderen. Met de zogenaamde Graphene Liquid Cell (GLC) kunnen wetenschappers dynamische biologische processen zichtbaar maken en onderzoeken. Iets wat nu nog niet mogelijk is omdat water onmiddellijk verdampt in het vacuüm van de elektronen microscoop.

Steven Tan, Co-founder van Vitrotem B.V.: “GLC zijn al langer bekend en worden een grote toekomst voorspeld. Helaas blijken GLC buitengewoon lastig te maken. Wij hebben een technologie die dit probleem oplost. De financiering van het Innovatiefonds Noord-Holland stelt ons in staat om een complete en gebruiksvriendelijke GLC oplossing te ontwikkelen waarmee life science wetenschappers direct aan de slag kunnen, zonder enige kennis en ervaring met grafeen of GLC. Wij gaan veel onderzoekers hier heel blij mee maken. ”

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “De technologie van Vitrotem maakt het mogelijk om dynamische biologische processen op moleculair niveau te bestuderen. Dat is nu met elektronenmicroscopie niet mogelijk. Daarmee komen wetenschap, onderzoek en industrie weer een stap verder. Dat is onder meer van belang voor het vinden van effectieve medicijnen en therapieën in de gezondheidszorg.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-of-Concept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-2023. innovatiefondsnoordholland.nl

OVER VITROTEM

Vitrotem ontwikkelt en verkoopt systemen en oplossingen voor de geautomatiseerde productie van Graphene Liquid Cells, een doorbraak technologie voor het “in-vitro” bestuderen van biologische moleculen en moleculaire processen in een elektronen microscoop. Vitrotem richt zich op de markt van academisch en industrieel onderzoek op het gebied moleculaire biologie en systeem biologie. Vitrotem wordt gefinancierd door een consortium van publieke en private investeerders onder leiding van Nascent Ventures. Vitrotem is een spin-off van de Universiteit Leiden en heeft zijn kantoor en labs op het Science Park Amsterdam.

Share